.CO域名11周岁啦!!!

日期: 栏目:老域名挖掘 浏览:16 评论:0

 zuòwèiqiúshí别度zuìgāode超短hòuzhī,全qiúduōzhīmíngpǐn牌都shì.COde忠诚yòng户 。zàiguòde11nián.CO直致力wèigèngduōdechuàng ,ràngyuèláiyuèduōderén选择.CO.

 zài此生日月láizhī际,ràngmen怀着duì.COmíngdehǎo祝愿láihuí下.COchuàng使,láikànkànmenduìchuàngdexīnfēnba

 “shìhuáng鸿川 ,shìxìnjiàodechuàngshǐrén兼CEO。shì2017布斯zhōng国30位30岁下精英榜单rén物。舒xìnjiàoshìdetuánzài2013niánchuàngdejiājiàogōng司 ,zuìzǎozhuānshāng启蒙jiàojiào,发展dào今天yǒulebāokuòshāngrén ”、“xué习狗”“书生xíng”sānpǐn牌,已经慢慢yǎnchénglezhùjiātíng 、校园、zhěng套文化jiàojiějuéfāngde供应shāngzhíxíngzhě 。

 觉得zuòwèichuàngzhěyǒusānguānjiànshìyàomenzuòdàode 。首先shìjiānchí ” ,zhèduìchuàngzhěláishì非常难de,hěnduōchuàngzhěyǒu着非常hǎodekāishǐ,dànshìzuìhòuyīnwèijiānchí下去而失败。èrguānjiànshìzhuān注 ” ,zhèyǒuduōfāngmiànde,dànzuìguānjiàndeshìyàozhuānlǐng,术yǒuzhuān攻 ,去zhuānzuòhǎo。zuìhòuguānjiànshì观”,yīnwèizàichuàngguòzhōnghuìyǒuzhèyàngyàngde困难,gāogāode荣誉 ,yàochídexīnláimiànduìqiè,zhèyàng才能ràngzài曲折dechuàng道路上shōugèngduō 。”

 “叫余yàn,zhīshìróngxíngcóngzhě ,zuìzǎojìnshíshàngxíng ,shìduìshēpǐnxíngjìnxíng深度xíngfēn。cóng2011nián起,kāishǐ运营xīn浪微博上zuìzhīmíngdeshíshàngshēpǐnchǎnhào,míng字叫 ”shēpǐnxíngfēn” ,zhì今拥yǒuguò18万粉。2013nián,chuàngleLuxe.co华丽志,zhèyànghěnde跨级shíshàng、金rónglǐngdeshāngméi 。zhèshìméi 、jiào 、金róngdechǎnpíng台 ,yuèláiyuèwèigèngduōdetóurén、jiāchuàngzhěguānhuòyào。tōngguòguòniánde发展,mentuán断壮,华丽志现zàidāngrénràngchéngwèilezhōngzuì权威deshēpǐnshíshàng生活fāngshìlǐngdeshāngméi ,men周边derénmendezhěshèshì前所未yǒudeqiáng

 duìchuàngdeshì,yàocóngshìdeshì,dànshìyàozhīguò急。如guǒduìyàozuòdeshìqíngyǒu非常dehuòzhě觉得zhèshìqíng莫属,shí待,rènshíchūláichuàngguòzǎo 。dànyàng ,如guǒ并没yǒudàozhèyàngxìnxīn,rènshíchuàng晚。menyàodetōngguòxuélejiělejiěshì场。

 èr,zhèshìshì特别yǒuchuàngzhěde ,yīnwèi互联网打lehěnduōde壁垒 ,周边yǒugèngduōderénchíchuàng,bāokuòhěnduōtóu机构zàiguānchuàng 。dànshì,gèngduōdechuàngzhěgèngduōdechuànghuì意味着gèngduōde竞争。每rénduìláide竞争都yàozuòhǎochōngfēndebèi ,意shídàochuàngshì种生活fāngshìde选择,shìyàoguòncóng0dào1decháng试,才能gòuzuìhòudàodechuàngfāngxiàng。

 zuìhòu ,rènwèiduìchuàngzhělái说,chuàngzhǐshìréndefēn,gèngduōdeshìyàoqiúréndezhěng ,bāokuòzuòduìshèhuìyǒudeshìqíng,而zhǐshìxiǎngchéngwèi角兽,去赚钱 。chuàng路上huì失败 ,dànshìrénzàizhōng应该能zuòhěnduōduìshèhuìyǒudeshìqíng 。”

 “叫马云,shìhuánzhuāng纺织pǐnhuíshōuzài线píng台飞蚁(Feimayi.co)dechuàngshǐrén。飞蚁易huíshōuyǒusānfāngshìshìmen清洗消毒部fēn质量hǎode,捐赠给zhōngyǒuyàodenóng区。 其 ,menfēndetóudào再生chǎnpǐndechǎnzhōng 。 zuìhòu ,menyuē 10% dechéngrén夏季zhuāngchūdào非洲东南亚desānshì界国jiā。 飞chuàngzhì今已经liùniánle。 men已经zàizhōng国 50 duōshì获得leguò 100 万yòng户 。 men每月huíshōu 500 duōdūn。

 rènwèi今天zhōngdeshānghuánduìchuànggōngláishìde。 各种xīnxīnchǎnyǒngchéng熟,许duōrénkāishǐchuàngzuòwèizhè趋势defēn 。 .CO chuàng使计划zhǐzàichíniánjiādechéngzhǎng。 zuòwèi使,deshì能激gèngduōdeniánrén去实践dexiǎng法 ,yǒnggǎnzhúdexiǎng。zuòrènwèiyǒu价值yǒudeshìqíng,yòngrèndexīnjiānchí下去,huìchéng功 。 ”

 kànfēnshìyǒu什么gǎn悟呢?抓zhùdechuàng意 ,注册并使yòng.COmíngdexiǎng法与全shì界连接!

 .CO七月生日促销正zàihuǒjìnxíngzhōng,挑选zhōngdemíngkāishǐ抢购ba

 xīn网.co注册查xún请点击

评论留言

暂时没有留言!

我要留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。